Vad är öppna kurser?

På våra öppna kurser kommer människor från många olika företag. Du kommer till vår kurslokal, träffar andra deltagare, lär dig nya färdigheter och blir trygg i en liten grupp. Grupperna är oftast max 10 personer. Vissa kurser som Personlig effektivitet är dock större.

Du kommer att utveckla många färdigheter under kursen. Du kommer till exempel att öka på ditt självförtroende ordentligt, få mallar och olika verktyg och naturligtvis oerhört mycket träning.

Vårt mål är att du som deltagare ska tycka att kursen är "över förväntan". Många säger "det var den bästa kurs de gått". Detta är beviset på att vi sätter dig och dina behov i centrum. Vi ser till att det är en tillåtande och öppen atmosfär, att du lär dig och att det sker i på ett mycket trevligt och positivt sätt.

Så välkommen till kurser som kommer att ge dig både resultat och framgång - kurser som är till för dig!