Öppen kurs

BAM


BAM är den populära utbildningen som syftar till att ge ett helhetsperspektiv på begreppet arbetsmiljö och hur arbetsgivare, skyddsombud och övriga arbetstagare bör samverka för att främja en god arbetsmiljö och undvika arbetsskador. Det är viktigt att alla parter känner till hur vi kan arbeta förebyggande och identifiera eventuella arbetsmiljörisker. Kunskaperna du får under kursen uppfyller kraven från Arbetsmiljöverket och har direkt påverkan på arbetsmiljön på din arbetsplats!

Innehåll

Under utbildningen blandar vi faktaföreläsningar med olika övningar. Deltagarna tränas i att söka information och fakta i ämnet, att samverka och främja ett kunskapsutbyte. Detta sker främst genom att grupper aktivt arbetar med fall i form av filmer och texter. Vi går bland annat igenom följande:

 • Arbetsmiljölagen och föreskrifternas uppbyggnad och syfte.
 • Att göra en riskbedömning.
 • Roller och deras arbetsuppgifter.
 • Identifiera arbetsmiljörisker och arbeta förebyggande.
 • Omsätta din kunskap i det dagliga arbetsmiljöarbetet.
 • Samverka med andra berörda parter inom arbetsmiljöområdet.
 • Upprätta en handlingsplan på din arbetsplats.
 • Samverkan mellan arbetstagaren och arbetsgivaren.
 • Riskbedömning utav arbetsmiljön.
 • Att se sambandet mellan bra arbetsmiljö och utveckling för både individen och företaget.
 • Att söka relevant fakta samt kunna omsätta den i praktiken.

Diplom

Efter avslutad kurs erhåller alla deltagare ett personligt kursintyg.

Investering

Kursmaterial, frukost, lunch, eftermiddagsfika samt kursintyg efter genomförd utbildning ingår i priset.

Målgrupp

Chefer, arbetsledare, skyddsombud och arbetsmiljöombud.

Omfattning

En BAM-utbildning omfattar 3 dagar. 

Utbildningsmål

Målet med utbildningen är att deltagaren ska få insikt i arbetsmiljölagstiftningen och riktlinjerna från Arbetsmiljöverket, samt lära och träna följande punkter uppsatta utav parterna i svenskt näringsliv:


Anmäl dig

Kursdatum och info

09:00-16:30

8 900 kr ex. moms

Anmäl dig

Kursledare

Stefan

Bra att veta om kursen

Detta händer innan kursen:

Några veckor innan kursen får du ett "välkommen-mail", där du får info om plats, tider, kursledare och om det är något annat du behöver veta innan kursen


Detta ingår i kursen:

Vår ordinarie lunch, kaffe och fika ingår i kursavgiften. Du får kursmaterial, anteckningsblock och penna på plats.


Sedan:

Vid kursens slut får du en utvärdering att fylla i och ett diplom att ta med hem. Har du några andra frågor? Kontakta oss här på kontoret.


Mer om våra kurser:

Hjärnan och kroppen vill ha roligt för att lära sig, därför ser vi till att det blir kreativt och kul. Vi vet att många människor säger att "tiden gick alldeles för fort", och då har man haft kul och lärt sig. Du kommer vara delaktig i övningar, uppgifter och aktiviteter eftersom det är då man lär sig bäst. Du kommer att uppelva att tempot tidsvis kommer vara högt, bara för att du ska få lära dig så mycket som möjligt. Så välkommen till en inspirerande engagerande och kunskapshöjande kurs.