Vad är företagskurser?


Företagskurser är unika, anpassade och skräddarsydda för just ert behov. Retorikhuset designar kursen utifrån just ditt företags, organisations eller grupps specifika behov.

Som företagskurs kan ni få alla de kurser vi har i det öppna kursprogrammet som vi då justerar efter ert behov.

Kontakta oss om ni har frågor eller funderingar. Vi hjälper naturligtvis också till om ni har egna förslag på utbildningar.

Några fördelar med företagskurs:

 • Upplägg och innehåll anpassas efter både era och deltagarnas behov.
 • Utbildarna kan använda exempel från er vardag.
 • Ni får en gemensam plattform.
 • Det blir en bra sammanhållning i gruppen.
 • Deltagarna i gruppen kan supporta varandra efteråt.
 • Det är kostnadseffektivt.
 • Det lyfter er verksamhet.

Exempel på företagskurser:

 • Kommunikation på arbetsplatsen
 • Samtalsteknik
 • Mötesteknik
 • Coaching
 • Arbetsmiljökunskap för chefer
 • Arbetsmiljöarbete för byggherren
 • Arbetsmiljökunskap för chefer inom kommunal sektor
 • Kränkande särbehandling
 • SAM i praktiken
 • Att hantera våld och hot på arbetsplatsen
 • Tre steg mot OSA
 • Att vara BAS P och U
 • BAM